XIII. KONFERENCE DDD 2018

   
Počet účastníků konference platících účastnický poplatek
Manželky/Manželé ... osob neplatící účastnický poplatek