Kalendář událostí

Přípravné školení ke zkouškám odborné způsobilosti pracovníků DDD
úterý 17 říjen 2017, 08:00am - 05:00pm
Shlédnutí : 1242

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.

pořádá

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ
KE KVALIFIKAČNÍMU PŘEZKOUŠENÍ PRACOVNÍKŮ DDD

17. října 2017
 
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, budova děkanátu Ruská 87, 100 00 Praha 10

Osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci mají svou platnost omezenou na dobu   5 let ode dne jejich vydání. Osoby vykonávající tuto činnost jsou tudíž povinny se každých 5 let podrobit zkoušce svých odborných znalostí před komisí zřizovanou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud tuto zkoušku úspěšně nesloží, nebude jim znovu vydáno osvědčení o odborné způsobilosti.
Sdružení DDD na základě požadavků svých členů  a v souladu s plánem činnosti na rok 2017 pořádá školení, jehož smyslem je připravit pracovníky DDD k těmto zákonem přede-psaným zkouškám.  V průběhu školení budou účastníci seznámeni s novými poznatky a základními zásadami správného provádění DDD služeb. Účastníci obdrží písemný materiál obsahující tematické okruhy zkušebních otázek z oboru speciální ochranné dezinfekce, dezin-sekce a deratizace.
 

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA ZDE

 


ODBORNÝ PROGRAM

  1. Předpisy související s výkonem DDD činnosti
  2. Hygiena, epidemiologie, dezinfekce, přípravky pro dezinfekci 
  3. Systematika, biologie škůdců, metody hubení, přípravky pro dezinsekci
  4. Legislativa, biologie, metody hubení hlodavců a ostatních obratlovců, přípravky pro deratizaci, vyhodnocení účinnosti deratizačních  zásahů  
  5. Bezpečnost práce, zásady první pomoci, toxikologie


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1.  Datum a místo konání
17. října 2017
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, budova děkanátu, konferenční sál Radany Königové, (č. dv. 223), 2. podlaží,
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Spojení: metro trasa C- stanice Florenc, pak bus  č. 175 – zastávka Volyňská
                
2. Účastnický poplatek
Smluvní cena včetně DPH zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce, školné, studijní materiály, občerstvení.        
Členové Sdružení     Kč   1 440,-   
Ostatní                    Kč   1 800,-   

3. Úhrada poplatku
Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na č. účtu 115-1507000207/0100, Komerční banka Praha 1, variabilní symbol 21706,  
IBAN: CZ1101000001151507000207, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.

4. Uzávěrka závazných přihlášek je
6. října 2017.

5. Ostatní podmínky
Na jednu přihlášku na školení lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.     
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.   
Vyrozumíme Vás pouze v případě, když nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

6. Sekretariát
Sdružení DDD
Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová
Novotného lávka 5,  116 68 Praha 1
Tel: 221 082 335, Mobil: 602 664 007
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DIČ CZ02453134,

ZKOUŠKY

Zkoušky v Praze se uskuteční  dne 18. října 2017 v budově ČSVTS, Novotného lávka  5, Praha 1, před zkušební komisí KHS Středo-českého kraje. Termíny zkoušek v Brně a Olomouci obdržíte písemně nebo ústně při registraci na školení.
Přihlášky ke zkoušce jsou součástí pozvánky na školení. Řádně vyplněné přihlášky podle typu kursu, u kterého žádáte přezkoušení (základní – odst. 1, mistrovský – odst. 2, toxický – odst. 3) zašlete současně s přihláš-kou na školení zpět na adresu Sdružení DDD nejpozději do 6. října 2017.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8.30 -   9.00 Registrace účastníků
  9.00 - 12.00 Odborný program
12.00 - 12.30 Polední přestávka
12.30 - 16.00 Odborný program
 

Místo Praha

Ostatní akce

Žádné události
Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Jsme členy

Počet návštěvníků

0514467