Kalendář událostí

Odborný kurs speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Od pondělí 04 únor 2019 -  08:00am
Do středa 27 únor 2019 - 05:00pm
Shlédnutí : 705
Kontakt www.dddinfo.cz

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.
pořádá


Základní kurs pro pracovníky speciální ochranné
DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE


podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
     
4. 2. – 27. 2. 2019

Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 5, Praha 1

21902

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA


Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, určuje odbornou způsobilost pracovníků provádě- jících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Základní odborné znalosti nezbytné pro provádění této činnosti získají účastníci v připraveném kursu.
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné DDD je jednou z podmínek pro získání živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., příloha č. 2.
Obsah a rozsah kursu je dán vyhláškou č. 490/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozsah kursu je 100 hodin, z toho 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praxe. Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování kursu.
Znalosti získané na kursu jsou základem pro úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

OBSAH KURSU

 1. Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 2. Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
 3. Základy epidemiologie a mikro-biologie
 4. Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 5. Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 6. Zásady první pomoci
 7. Dezinfekce
 8. Dezinsekce a entomologie
 9. Deratizace a hlodavci a další obratlovci
 10. Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
 11. Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
 12. Zhodnocení kursu, organizace zkoušek


ROZVRH HODIN

Rozvrh hodin s podrobným rozpisem přednášek obdrž účastníci při registraci.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Datum a místo konání

4. -   6. 2. 2019
11. - 13. 2. 2019
18. - 20. 2. 2019
25. - 27. 2. 2019

Výuka se bude konat v učebnách ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (rozpis bude aktualizován v hale při vstupu do budovy).
Spojení: metro trasa A - stanice Staroměstská,  pak tramvají č. 17, 18 - zastávka Karlovy lázně.
Praxe bude probíhat ve Státním zdravotním ústavu, Praha a v DDD Servisu s. r. o. v Písnici.


2. Ubytování

v blízkosti místa konání kursu si můžete objednat například v těchto ubytovacích zařízeních:
Intercamp HOSTEL KOTVA
U ledáren 1557/55
Praha 4 - Braník
Telefon: 244 461 712,  
Mobil: 602 634 579
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.kotvacamp.cz/

3. Řádně vyplněnou přihlášku

zašlete nejpozději do 21. 1. 2019 na adresu sekretariátu. Kurs je kapacitně omezen.
Zájemci budou zaregistrováni podle  data došlé závazné přihlášky.
V případě, že  nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět, Vás vyrozumíme písemně.

4. Sekretariát kursu

Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 221 082 335, mobil: 602 664 007
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Daňový doklad

Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací kursu, školné, studijní materiály a 21 % DPH
Kč     16 400,-
pro členy Sdružení DDD         
Kč     12 100,-

Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem,
na č. účtu 115-1507000207/0100, variabilní symbol 21901, Komerční banka Praha 1, DIČ CZ02453134
Daňový doklad o zaplacení vložného Vám  předáme u registrace.
 

Místo Praha

Naše akce

Žádné události

Ostatní akce

Žádné události
Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Jsme členy

Počet návštěvníků

0603125