Kvalifikace pro výkon  DDD

 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví s účinností od 1. ledna 2001 stanoví odbornou způsobilost fyzických osob provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, a to ve třech kvalifikačních úrovních:
 

 1. Speciální ochranná DDD v komunální sféře a v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech.Tuto činnost může provádět pouze osoba, která:
 1. dovršila 18 let
 2. absolvovala základní kurs podle § 58 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
 3. podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má platné osvědčení o odborné způsobilosti
   

 

 1. Dohled a řízení speciální ochranné DDD v potravinářských nebo zemědělských provozech může provádět pouze osoba, která:
 1. absolvovala speciální mistrovský kurs podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
 2. úspěšně složila zkoušku před komisí a má platné osvědčení o odborné způsobilosti
   

 

 1. Speciální ochrannou DDD za použití nebezpečných chemických látkek a chemických směsí klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické může provádět pouze osoba, která:
 1. dovršila věk 18 let
 2. absolvovala kurs pro práci s těmito látkami a směsmi podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném zvláštním právním předpisem
 3. úspěšně se podrobila zkoušce před komisí a má platné osvědčení o odborné způsobilosti


Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné DDD, při které se používají látky nebo směsi uvedené v odstavci 3 může pouze fyzická osoba, která má kvalifikaci podle §58 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.


 

Ostatní akce

20 bře 2023
PestEx
22 bře 2023
PPC Live 2023
28 srp 2023
XIII. EVPMC 2023
17 říj 2023
PestWorld 2023

Hledej

WEC 2023

wec logo

Jsme členy

Počet návštěvníků

0290292