ODBORNÉ KURSY DDD


Obsah a rozsah kursů je dán vyhláškou č. 490/2000 Sb. Absolvováním kursů získají účastníci znalosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Osvědčení o odborné způsobilosti s celostátní platností je rovněž jednou z podmínek pro získání živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., příloha č. 2, skupina 214: Ostatní pro uvedený předmět činnosti.
 


ODBORNÝ KURS podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Celkový rozsah kursu je 100 hodin, z toho 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praxe.

Obsah kursu :

 • Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
   
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
   
 • Základy epidemiologie a mikrobiologie
   
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
   
 • Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
   
 • Zásady první pomoci
   
 • Dezinfekce
   
 • Dezinsekce a entomologie
   
 • Deratizace a hlodavci a další obratlovci
   
 • Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
   
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
   
 • Zhodnocení kursu, organizace zkoušek


 

SPECIÁLNÍ MISTROVSKÝ KURS podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Kurs zahrnuje celkem 102 hodin, z toho 91 hodin teoretické přípravy a 11 hodin praxe.

Obsah kursu :

 • Úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
   
 • Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci
   
 • Rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie
   
 • Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
   
 • Způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
   
 • Zásady první pomoci
   
 • Dezinfekce, způsoby kontroly provádění zásahů a účinnosti
   
 • Dezinsekce, entomologie, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti
   
 • Hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů účinnosti
   
 • Dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu
   
 • Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu
   
 • Zhodnocení kursu, organizace zkoušek


Podmínky pro přijetí do kursu

 • absolvování základního kursu podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   
 • pět let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

 


KURS PRO PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI SMĚSMI
KLASIFIKOVANÝMI JAKO TOXICKÉ A VYSOCE TOXICKÉ
podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.


Kurs má celkem 99 hodin, z toho 83 hodin teoretické a 16 hodin praktické výuky.

Obsah kursu :

 • Účel a specifikace používání toxických a vysoce toxických přípravků ve speciální ochranné   dezinfekci, dezinsekci a deratizace
   
 • Toxické přípravky pro dezinfekci a metody jejich použití
   
 • Toxické přípravky pro dezinsekci a metody jejich použití
   
 • Metody a způsoby použití plynných jedovatých přípravků v dezinsekci
   
 • Metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci, dezinsekci a  deratizaci
   
 • Toxické přípravky v deratizaci, příprava nástrah
   
 • Zásady bezpečnosti práce a hygieny
   
 • První pomoc při otravách, poleptání a úrazech


Podmínka pro přijetí do kursu

 • absolvování základního kursu podle § 58 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

 

Pořádání kurzů pravidelně zajišťují regionální pracoviště ÚKZUZ. Bližší informace získáte na níže uvedeném odkazu:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/odborna-zpusobilost/odborna-zpusobilost-seznam-skoleni.html

 

 

Ostatní akce

23.10.2018
PEST WORLD 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
07.11.2018
PEST TECH 2018
14.11.2018
PARASITEC 2018
27.11.2018
Global Bed Bug Summit 2018
27.11.2018
Global Bed Bug Summit 2018
Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Jsme členy

Počet návštěvníků

0526597