Roland Higgins, generální ředitel CEPA,

zaslal dne 15. 12. 2017 Sdružení DDD v pěti jazycích krátkou tiskovou zprávu o vyhlášení “Světového dne škůdců” s žádostí o její zveřejnění. Překlad této zprávy do češtiny uvádíme:

Den 6. června 2017 byl prohlášen "Světovým den uvědomění si živočišných škůdců",

který by měl sloužit jako připomínka toho, jak profesionální dezinsekce a deratizace pomáhá chránit kvalitu našeho života.

Brusel, Belgie 6. června 2017 - Konfederace evropských asociací pro dezinsekci a deratizaci (CEPA) spojila své síly s podobnými organizacemi  po celém světě tj. s organizacemi FAOPMA (The Federation of Asian and Oceania Pest Managers' Association = Federace sdružení pro dezinsekci a deratizaci Asie a Oceanie,  Australasie) a NPMA (The National Pest Management Association = Národní sdružení pro dezinsekci a deratizaci, USA), s cílem přispět k tomu, aby si lidé na celém světě uvědomili, jak důležitou roli hraje profesionální dezinsekce a deratizace  při ochraně veřejného zdraví a zdraví občanů a při zajišťování toho, aby byly byty, domy, školy, rekreační oblasti, hotely, potravinářské provozovny a výrobny, maloobchody a další provozovny a zařízení bezpečné, bez výskytu živočišných škůdců a původců infekčních chorob.
„Světový den uvědomění si škůdců“ bude každoročně připomínán dne 6. června.
Dezinsekce a deratizace je v dnešní společnosti důležitou činností, protože běžní škůdci, jako jsou larvy různých druhů hmyzu, mohou způsobit vysoké škody na majetku, zatímco jiné druhy škůdců, jako jsou hlodavci, šváby, mouchy a roztoči způsobují především problémy s bezpečností potravin nebo vyvolávají alergie, štěnice působí významné zdravotní potíže a komáři, klíšťata a jiné druhy přenašečů navíc ohrožují zdraví lidí přenosem choroboplodných zárodků.
Každý den profesionální pracovníci v dezinsekci a deratizaci chrání zdraví lidí a jejich majetek před přenašeči chorob a škodami způsobenými živočišnými škůdci. Význam účinné ochrany škůdců byl významně potvrzen v roce 2016, kdy se světem začal šířit virus Zika, přenášený komáry a vyvolávající nové nebezpečné onemocnění lidí.
Při příležitosti tohoto prvního „Světového dne uvědomění si škůdců“ jsem hrdý na to, že jsem mohl podat zprávu o pokroku, kterého naše odvětví společně dosáhlo v posledních letech při ochraně zdraví evropských občanů, jejich majetku, ochraně potravin a životního prostředí proti rizikům pro veřejné zdraví, vyplývajících z výskytu živočišných škůdců, uvedl Bertrand Montmoreau, předseda CEPA (Confederation of European Pest Management Associations).
Od svého zahájení v březnu 2015 dokázal certifikační program CEPA-evropská norma vyvinutá ve spolupráci s Evropským výborem pro normalizaci (CEN) - motivovat více než 300 společností zabývajících se ochranou proti škůdcům po celé Evropě, aby dobrovolně absolvovali certifikační audit třetí stranou a prokázaly tím svou profesionalitu. Je to v souladu s naší strategií vytváření rovných podmínek pro všechny poskytovatele služeb v ochraně proti škůdcům, protože více než polovina společností, které usilují o tuto certifikaci jsou menší poskytovatelé, s méně než 10 zaměstnanci.

S pomocí a podporou 65 oficiálně schválených národních certifikačních orgánů v jednotlivých členských zemích EU jsme certifikovali společnosti zabývající se ochranou proti škůdcům ve všech 28 členských státech Evropské unie podle certifikace CEPA EN16636 (V ČR: ČSN EN 16636:2015 Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence.). Díky odhodlání našeho oboru jsme přesvědčeni, že jsme na dobré cestě, abychom splnili náš slib, že Evropská komise dosáhne do roku 2020 potřebného počtu 1000 certifikovaných společností CEPA v Evropě, a tím zaručí profesionalitu CEPA a všech jejích 28 členských asociací, přistupujících s plnou zodpovědností k zajištění bezpečnosti všech evropských občanů“.

Překlad do češtiny: V. Rupeš