CEPA píše Evropské komisi

Flash Report, April 2017

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

Prováděcí rozhodnutí Komise podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o monitorovacích pastech obsahujících feromony hmyzu.

CEPA, která zastupuje evropská asociace pro ochranu proti škůdcům, je velmi znepokojena rozhodnutím Evropské komise považovat monitorovací pasti s feromonovým atraktantem za:

"Biocidní přípravek v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. (a) Nařízení (EU) č. 528/2012, který spadá do TP 19 definovaných v příloze V uvedeného Nařízení".

Monitorovací pasti, zejména v potravinářském průmyslu, slouží pouze ke zjišťování výskytu hmyzu a jakékoliv zásahy pomocí insekticidů jsou prováděny až poté, když je jeho výskyt odchytem prokázán. Bez použití feromonů je pravděpodobnost odchytu létajícího hmyzu velmi malá.  Když však nebude do pasti bez feromonů odchycen žádný hmyz, tak to ještě neznamená, že není přítomen.  Výsledkem bude, že insekticidní přípravky budou naopak pro jistotu používány ve větší míře.  

Jsme přesvědčeni, že monitorovací pasti bez feromonů jsou pro zjišťování přítomnosti létajícího hmyzu nepoužitelné. Na druhou stranu pasti s feromonem nejsou schopny  ovlivňovat hustotu populací škodlivého létajícího hmyzu, zvláště proto, že jsou do nich odchytáváni pouze samci.

Přehodnocení  monitorovacích  pastí s feromonem na biocidní přípravky  TP 19 nutně povede k velmi dlouhému a nákladnému procesu schvalování s následujícími dalšími nevýhodami:

  • Tyto monitorovací pasti nebude možné během mnoho let trvajícího procesu povolování používat.
     
  • V důsledku toho se cena nově povolených pastí zvýší tak, že bude odrazovat od jejich používání. A bez jiných možností se budou ve větším množství a soustavně aplikovat insekticidní přípravky.
     
  • Velikost trhu bude pravděpodobně odrazovat výrobce od žádosti o povolení. Bez jiných možností budou insekticidní přípravky používány ve větším množství, nebo budou pasti s feromony nakupovány přes internet od distributorů mimo EU.

Upřímně doufáme, že Evropská komise pochopí, že monitorovací pasti bez feromonů nemohou být efektivně využívány k monitorování výskytu (bez účinné alternativy) a pastí s feromony nelze používat k účinnému potlačování zamoření. Zamýšlené rozhodnutí Komise by automaticky omezilo možnost zamoření hmyzem účinně monitorovat, což by vedlo ke snížení  bezpečnosti  potravin a k častější aplikaci insekticidů.

 

Přeložil RNDr. Václav Rupeš, CSc.

Naše akce

Žádné události

Přihlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Počet návštěvníků

0699814