Obsah časopisu DDD 2/2020


ÚVODNÍ SLOVO V TĚŽKÉ DOBĚ

KALENDÁŘ AKCÍ, KURSŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady

ZÁKONY A DDD

 • Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (CIVOP)

ODBORNÁ ČÁST – NEOPONOVANÉ ČLÁNKY

 • Koronavirové nákazy zvířat a člověka
  MVDr. Jiří Škaloud, CSc.

 • Čeká nás druhá vlna koronavirové pandemie?
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

 • Komerčné humánne repelenty a ich účinnost proti komárom a kliešťom doc.
  MVDr. Alica Kočišová, Ph.D. Nicole Lipková

 • Štěnice tropická v Evropě
  Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D. Ing. Terezie Bubová, Ph.D. Ján Löw Mgr. Markéta Sasínková RNDr. Jana Martinů, Ph.D. doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

 • Rodenticidní antikoagulanty, brodifakum, bromadiolon, rezistence a cholekaciferol
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.

 • Krysa obecná (Rattus rattus)
  doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.

 • O ochranné dezinsekci a deratizaci v 1. čísle časopisu International Pest Control, ročník 62, 2020
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.

OPAKOVÁNÍ KE KURZŮM DDD

 • Pilous černý (Sitophilus granarius): Primární škodlivý brouk s vývojem uvnitř semen obilovin
  Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.


ČETLI JSME

 

Naše akce

Žádné události

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

Počet návštěvníků

0235226