Obsah časopisu DDD 1/2015

KALENDÁŘ AKCÍ, KURSŮ, SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ

 • MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.


ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

 • Zápisy ze schůzí výboru Sdružení DDD a redakční rady
 • Seminář Tatry 2014
 • Dny DDD a Valná hromada 2015


ZÁKONY A DDD

 • Právní aspekty poskytování informací v souvislosti s prováděním „DDD“ služeb v bytech
 • Jaké změny přinášejí právní předpisy BOZP a PO v roce 2015?


ODBORNÁ ČÁST

 • Seznam „veterinárních“ biocidních přípravků – část II.
  MVDr. Jiří Škaloud, CSc., MVDr. Jiří Bureš, prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
 • Krv cicajúce dvojkrídlovce Slovenska
  doc. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D.
 • Tesařík rudý – zajímavý, ale obtížný hmyz z palivového dřeva v domácnostech
  Ing. Václav Stejskal, Ph.D.
 • O ochranné dezinsekci a deratizaci v 6. čísle časopisu International Pest Control, ročník 56, 2014
  RNDr. Václav Rupeš, CSc.
 • Neonikotinoidy
  doc. RNDr. Josef Chalupský, CSc.

ČETLI JSME

 

Naše akce

Žádné události

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

Počet návštěvníků

0278859