Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky (Sdružení DDD) bylo založeno 26. listopadu 1991 na ustavující valné hromadě v Berouně. Velká účast, spolupráce při tvorbě stanov a počet diskusních příspěvků potvrdily opodstatněnost myšlenky založit dobrovolnou nevýdělečnou organizaci sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesionální činnost se jakkoliv týká dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Hlavním cílem Sdružení DDD bylo urychleně pomoci svým členům získat potřebné znalosti, správně se orientovat v nových zákonech, vyhláškách a nařízeních souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Sdružení DDD navázalo spolupráci s hygienickou službou, výrobci DDD přípravků a orgány státní správy. Nové ekonomické podmínky na začátku 90. let vedly k bouřlivému rozmachu v poskytování DDD služeb. „Bez dokonalých vědomostí z oboru, bez progresivity a neustálého zdokonalování ve své profesi nebude nikdo schopen v konkurenci dlouhodobě obstát“, uvedl první předseda Sdružení DDD ve svém úvodním článku Zpravodaje DDD.