VÝZNAM DEZINFEKCE V BOJI PROTI COVID-19

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s.
ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem, Praha
a
Ministerstvem zdravotnictví ČR

pořádají
online seminář na téma

VÝZNAM DEZINFEKCE V BOJI PROTI COVID-19

16. června 2021
22105

 

Seminář je určen pracovníkům orgánů ochrany veřejného zdraví, výkonným pracovníkům DDD, pracovníkům dozorových orgánů, výrobcům a distributorům dezinfekčních přípravků, zástupcům Integrovaného záchranného systému.
Seminář je zaměřený na zkušenosti, metody a účinnost dezinfekce v době pandemie nemoci COVID-19. Příspěvky přednesou zástupci Státního zdravotního ústavu, Praha (Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci, Centrum zdraví a životního prostředí, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Centrum
hygieny práce a pracovního lékařství), zástupci Oddělení chemických látek a biocidních přípravků MZ ČR, zástupci Integrovaného záchranného systému, výrobci a distributoři moderních dezinfekčních přípravků a aplikační techniky a další.

 

PROGRAM

 1.

Úvod
MUDr. Barbora Macková, Ph.D. – ředitelka SZÚ, Praha
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. – vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci, SZÚ, Praha

9.00
 2.

Toxicita a nebezpečnost používání ozónu v dezinfekci
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. – vedoucí Oddělení hygieny ovzduší a odpadů, SZÚ, Praha

 9.20
 3.

Testování dezinfekčních přípravků v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci a sterilizaci
Ing. Jan Urban, Ph.D. – vedoucí Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace, SZÚ, Praha

 9.40
 4.

Činnost Integrovaného záchranného systému v době pandemie
kpt. Ing. Jiří Matějka, ml.

 10.00
 5. Zásady generálního úklidu v době epidemie
Mgr. Irena Bartoňová Pálková – předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění
 10.20
 6.

Zhodnocení dezinfekčních zásahů (srovnání s předcházejícími lety)
Ing. Petr Továrek.

 10.40
 7.

Zapojení orgánů ochrany veřejného zdraví z hlediska řešení speciální ochranné dezinfekce v průběhu pandemie onemocnění Covid-19
RNDr. Dušana Kafková – Oddělení protiepidemické, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Libere

 11.00
 8.

Uvádění dezinfekčních přípravků (biocidů) na trh, způsob jejich registrace, hledání v registru ECHA
Ing. Hana Černá – Oddělení chemických látek a biocidních přípravků, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 11.20
9.

Toxicita a dráždivost dezinfekčních přípravků na kůži
RNDr. Hana Bendová, Ph.D., . – Národní referenční centrum pro kosmetiku, SZÚ
MUDr. Dagmar Jírová, CSc. – Národní referenční centrum pro kosmetiku, SZÚ

11.40
 
Polední přestávka

 
10.

Současné zkušenosti z provádění dezinfekce v průběhu pandemie ve veterinární sféře
MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. – Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
MVDr. Jiří Škaloud, CSc. – ÚSKVBL, Brno

13.00
11.

Co je to polymerová dezinfekce z pohledu chemika?
Petr Wágner

13.20
12.

Používání aplikační techniky k účinnému provádění dezinfekce
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

13.40
13.

Zásobování dezinfekčními přípravky v době pandemie
Dr. Stanislav Šurín

14.00
14.

Souhrnné poznatky z provádění dezinfekce v době covidové
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. – vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci, SZÚ, Praha

14.20

 

 

 

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR

Odborný garant
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. - vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci, SZÚ, Praha

Členové přípravného výboru
Ing. Jaroslav Drbálek - předseda Sdružení DDD, z. s.
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.- vedoucí Oddělení hygieny ovzduší a odpadů, SZÚ, Praha
RNDr. Václav Rupeš, CSc. - předseda redakční rady časopisu DDD
Ing. Jan Urban, Ph.D. - vedoucí oddělení dezinfekce, dezinsekce deratizace, SZÚ, Praha

Organizační garant
Ing. Pavla Davidová - tajemnice Sdružení DDD, z. s.

 

ČASOVÝ ROZVRH

8.30 - 9.00 Registrace, přihlášené online
9.00 - 9.20 Úvod
9.20 - 12.00 Odborný program
12.00 - 13.00 Polední přestávka
13.00 - 15.00 Odborný program


 

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE

1. Termín a způsob konání
16. června 2021, 9.00 – 15.00 hod.
Vzhledem k současným a předpokládaným hygienickým opatřením, které byly vyhlášeny vládou České republiky z důvodu zabránění šíření virové choroby Covid-19, se seminář uskuteční pouze ONLINE přenosem.
Online přenos semináře bude probíhat prostřednictvím aplikace Webex. Pro připojení je potřebná emailová adresa, dostatečná přenosová rychlost a vhodné technické vybavení.
Dne 15. 6. 2021 od 15.00 hod do 16.00 hod. bude provedena zkouška připojení. Informace a odkaz pro připojení na zkoušku a připojení na seminář Vám budou zaslány na Vaši emailovou adresu po úhradě účastnického poplatku, nejpozději do 14. 6. 2021

2. Přihláška
Závaznou přihlášku vyplňte on-line na našich webových stránkách www.sdruzeni.dddinfo.cz, odkaz online seminář.
Nemáte-li přístup k internetu, použijte přiloženou přihlášku.
Termín odeslání: do 11. 6. 2021

3. Sekretariát akce
Ing. Pavla Davidová, Monika Houdová, Milena Pančevová
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
tel. 221 082 335, 221 082 289, mobil: 602 664 007
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Účastnický poplatek
Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací semináře a DPH
Kč 1 000,-
pro členy Sdružení DDD Kč 500,-
Účastnický poplatek uhraďte na č. účtu 115-1507000207/0100, variabilní symbol
22105, Komerční banka Praha 1, DIČ CZ02453134
Daňový doklad o zaplacení Vám zašleme emailem.

5. Ostatní
Přihlašovatel akceptuje nabídku pořadatele semináře a zasláním řádně vyplněné přihlášky
závazně objednává svou účast.
Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce.

 

           

Přihlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Naše akce

Žádné události

Ostatní akce

Žádné události

Hledej

Počet návštěvníků

0816924