Přípravné školení ke kvalifikačnímu přezkoušení pracovníků ddd

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z. s.

pořádá

PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ KE KVALIFIKAČNÍMU PŘEZKOUŠENÍ PRACOVNÍKŮ DDD

9. října 2019
 
Státní veterinární správa ČR
Slezská 100/7, Praha

Osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků provádějících speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci mají svou platnost omezenou na dobu   5 let ode dne jejich vydání. Osoby vykonávající tuto činnost jsou tudíž povinny se každých 5 let podrobit zkoušce svých odborných znalostí před komisí zřizovanou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud tuto zkoušku úspěšně nesloží, nebude jim znovu vydáno osvědčení o odborné způsobilosti.
Sdružení DDD na základě požadavků svých členů  a v souladu s plánem činnosti na rok 2019  pořádá školení, jehož smyslem je připravit pracovníky DDD k těmto zákonem předepsaným zkouškám.  V průběhu školení budou účastníci seznámeni s novými poznatky a základními zásadami správného provádění DDD služeb. Účastníci obdrží písemný materiál obsahující tematické okruhy zkušebních otázek z oboru speciální ochranné dezinfekce, dezin-sekce a deratizace.
 

Pozvánka a přihláška

 

ZKOUŠKY

Zkoušky v Praze se uskuteční  dne 10. října 2019 před zkušební komisí KHS Středočeského kraje. Termíny zkoušek v Brně a Olomouci obdržíte písemně nebo ústně při registraci na školení.

Přihlášky ke zkoušce jsou součástí pozvánky na školení. Řádně vyplněné přihlášky s ozna-čením typu kursu, u kterého žádáte přezkoušení (základní – odst. 1, mistrovský – odst. 2, toxický – odst. 3) zašlete současně s přihláškou na školení zpět na adresu Sdružení DDD nejpozději do 30. září 2019.


ČASOVÝ HARMONOGRAM


  8.30 -   9.00 - Registrace účastníků
  9.00 - 11.00 - Odborný program
12.30 - 13.00 - Polední přestávka
13.00 - 16.00 - Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM
 

 

  1. Předpisy související s výkonem DDD činnosti
  2. Hygiena, epidemiologie, dezinfekce, přípravky pro dezinfekci
  3. Systematika, biologie škůdců, metody hubení, přípravky pro dezinsekci
  4. Legislativa, biologie, metody hubení hlodavců a ostatních obratlovců, přípravky pro deratizaci, vyhodnocení účinnosti deratizačních  zásahů
  5. Bezpečnost práce, zásady první pomoci, toxikologie


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1.  Datum a místo konání

9. října 2019
Státní veterinární správa ČR - sál v přízemí
Slezská 100/7, Praha 2
Spojení: metro trasa A - stanice Náměstí Míru
                
2. Účastnický poplatek

Smluvní cena včetně DPH zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce.                
Členové Sdružení     Kč   1 440,-   
Ostatní                        Kč   1 800,-   


3. Úhrada poplatku

Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na č. účtu 115-1507000207/0100, Komerční banka Praha 1, variabilní symbol 21907,   DIČ CZ02453134,
IBAN: CZ1101000001151507000207, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX, Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.

4. Uzávěrka závazných přihlášek je 30. září 2019.

5. Ostatní podmínky

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.     
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.   
Vyrozumíme Vás pouze v případě,  když nebudeme moci Vašemu  požadavku vyhovět.

6. Sekretariát
     
    Sdružení DDD, z. s.
    Ing. Pavla Davidová
    Monika Houdová
    Novotného lávka 5  
   110 00 Praha 1
    Tel: 221 082 335
    Mobil: 602 664 007
    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

           

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Hledej

Jsme členy

Počet návštěvníků

0609420